Welkom.


"Wie naar buiten kijkt droomt,
wie naar binnen kijkt ontwaakt." (C. G. Jung)

Vrouwen met talent zoeken vrouwen met vaart
Vrouwen met Vaart worden Vrouwen met Talent!

De werking van KVLV steunt op 6 pijlers:

* KVLV zet aan tot creativiteit: met oog op de nieuwe trends van wat leeft in de wereld,
maar met respect voor duurzaamheid en milieu

* KVLV leert gezond en lekker koken: met aandacht voor (h)eerlijke producten van bij ons
en de gezamenlijke belangen van producent en consument

* KVLV werkt aan gezondheid en conditie: voor het behoud van een gezonde geest in een gezond lichaam
waarvoor zowel het weten als het doen belangrijk zijn

* KVLV zet aan tot zorg en zelfzorg: want leven en samenleven is een gemeenschappelijke onderneming
waarin aandachtvoor de kwetsbaarheid van jezelf en van anderen belangrijk is

* KVLV leeft op het platteland: waar de plattelandsbeleving in volle evolutie is en
het rollenpatroon hertekend wordt

* KVLV steunt land- en tuinbouwsters: met een eigen AGRA werking die gericht is
op de specifieke noden van deze beroepsomgeving